Správa kultúrnych a športových zariadení mesta trnava

Webová stránka spľna štandardy W3C (World Wide Web Consortium) a obsahuje beztabuľkový layout. Redakčný systém je vybavený editorom CKEditorom, ktorý nemusí generovať valídny kód. Stránka bola navrhnutá tak aby bola použitelná aj pre znevyhodnených občanov.