Správa kultúrnych a športových zariadení mesta trnava

Mestská šporotvá hala Trnava

Rybníková 15, 91701 Trnava

informácie: 033/3236441

e-mail: sportova.hala@skasz.trnava.sk

Mgr. Princová Valéria - vedúca MŠH

tel.: 033/3236442

tel.: 0917644220